STUDIJNÍ MATERIÁLY

UŽITEČNÉ ODKAZY

TECHNOLOGIE

Dělení a zpracování jehněčího a skopového masa a jakostní třídy

 Dělení a zpracování kozího masa a jakostní třídy

Zpracování mléka I.

Zpracování živočišných produktů

Druhy drůbeže

Jatečné zpracování drůbeže

Technologie zpracování drůbeže

Tržní dělení drůbežího masa a výroba separátu

Doprava a přeprava drůbeže

Druhy ryb, sladkovodní ryby

Rybí výrobky

Charakteristika ryb

Požadavky na kvalitu při prodeji na zpracovnu zvěřiny

Rozdělení , význam a druhy zvěřiny

Hlavní způsoby konzervace rybího masa

Zpracování živočišných tuků

Životní prostředí a zpracovny jatek

Odpadové hospodářství

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Počátky slovesného umění a ústní lidová slovesnost, starověká literatura

Starověká literatura – orientální literatura

Starověká literatura egyptská

Hebrejská starověká literatura

Starověká literatura hebrejská – obrazová část

Poselství Bible

Starověká literatura indická

Starověká perská literatura

Starověká literatura čínská

Antická literatura řecká – periodizace

Antická řecká literatura – Ilias a Odyssea

Antická řecká literatura – celková charakteristika homérských eposů

Antická řecká literatura
 lyrika

Antická řecká literatura – anakreontská lyrika

Antická řecká literatura – Ezop

Antická řecká literatura – vývoj řeckého dramatu

Antická řecká literatura – Aischylos

Antická řecká literatura – řecké drama Sofokles

Antická řecká literatura – Sofokles Antigona

Antická řecká literatura – Euripides

BIOLOGIE

Rozmnožovací soustava – pohlavní

Stopkovýtrusé čeledi

Stopkovýtrusé- řády, oddělení lišejníky

Charakteristika života

Organické látky

Organické látky nukleové kyseliny

Struktura buněk

Cytoplazmatické organely- jádro

Ostatní cytoplazmatické organely

Životní funkce buňky

 Fyziologické mechanismy

Metabolismus

Dělení buněk

Dělení buněk meioza

Stavba a funkce pletiv

Pletiva trvalá

Krycí pletiva

 Pletiva krycí druhotná

Pojivová tkáň

Trofická, svalová, nervová tkáň

Tvar a souměrnost těla živočichů

Opěrná a pohybová soustava

Soustava trávicí

Soustava nervová

Žlázy s vnitřní sekrecí

Rozmnožovací soustava – pohlavní

Dědičnost monogenních znaků

Chromozomové a genomové mutace

Mendelovy zákony

Genetika populací

ZDRAVOTNÍ NAUKA

Lidská plemena

Vývoj člověka – teorie vzniku člověka

Dýchací ústrojí – funkce a stavba stěny dýchacích cest

Dýchací ústrojí – plicní ventilace

Dýchací ústrojí – dolní cesty dýchací cesty

Dýchací ústrojí – horní cesty dýchací

Oběhová soustava – funkce, charakteristika jednotlivých částí

Oběhová soustava – krevní oběh

Oběhová soustava – krev a její funkce

Oběhová soustava – složení krve – krevní plazma, erytrocyty

Oběhová soustava – složení krve – bílé krvinky, trombocyty

Žlázy s vnitřní sekrecí – úvod, epihýza, hypofýza

Žlázy s vnitřní sekrecí – štítná žláza, brzlík

Žlázy s vnitřní sekrecí – vaječníky, varlata

Močová soustava – vývodné cesty

Močová soustava – funkce močového ústrojí, anatomie ledvin

Močová soustava – funkce ledvin, nefron

Organické látky nukleové kyseliny

 Trávicí ústrojí – funkce a části trávicího ústrojí, dutina ústní

Trávicí ústrojí – funkce hltanu, jícnu a žaludku

Trávicí ústrojí – funkce tenkého střeva

Trávicí ústrojí – funkce tlustého střeva

Kostra – hlavy a spojení lebečních kostí

Kostra – dělení, stavba, růst, spojení kostí, stavba kloubů

Kostra – těla, trupu, páteře

Kostra – horní končetiny

Kostra – dolní končetiny, kostra pánve

Svalová soustava – typy a funkce sval. tkáně, stavba, vlastnosti, dělení svalů

Svalová soustava – svaly hlavy,
krku, hrudníku a břicha

Svalová soustava – svaly zad, horních a dolních končetin

Základní živiny – Racionální strava 2. díl

Základní živiny – chemické slož. potravy, bílkoviny

Základní živiny – cukry

Základní živiny – tuky, cholesterol

Základní živiny – minerální látky – 2.díl

Základní živiny – vitamíny rozp.ve vodě – char.,B1,B2,B5,B6,B12

Základní živiny – vit. rozp.ve vodě – B3-PP, B7-vitamín H,B9,C

Základní živiny – vitamíny rozp.v tucích

Základní živiny – Racionální strava 1. díl

Hypertenze – charakteristika,dělení, vývojová stádia

Hypertenze -příznaky, diagnostika, léčení

Ateroskleróza – charakteristika,příčiny a příznaky

Ateroskleróza – diagnostika, léčení,komplikace

ICHS – charekteristika, příčiny

ICHS – příznaky, diagnostika, léčení, komplikace, prognóza

Akutní infarkt myokardu – charekteristika, příčiny, příznaky

Akutní infarkt myokardu – typy infarktu, diagnostika, léčení

Cévní mozková příhoda – charekteristika,příčiny,dělení CMP

Cévní mozková příhoda – rizikové faktory, příznaky, diagnostika

Cévní mozková příhoda – léčení,následky

 Cévní mozková příhoda – následná péče,komplikace,prognóza

Angina pectoris – charakteristika, příčiny

Angina pectoris – příznaky, typy anginy pectoris

Angina pectoris – diagnostika, první pomoc, léčení, prevence, komplikace

Cévní mozková příhoda – rizikové faktory, příznaky, diagnostika

Ischemické choroba dol.konč. – příznaky

ANGLICKÝ JAZYK

Weather

Education

Family

Daily programme

Letter of application

Comparing

Sports

Passive II

Going to

Holidays and Celebrations

Prepositions of time

Podmínkové věty

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA

Sociální komunikace

Socializace jako výchova

ZEMĚDĚLSKÁ MECHANIZACE

Zpracování půdy

Zpracování půdy před setím

Stroje pro hnojení

Setí a sázení

Sklizeň řepy

Zemědělská mechanizace

Základy mechanizace

Stroje pro sklizeň pícnin

Sklízecí řezačky

Ochrana rostlin

Zpracování půdy II.

Stroje pro pěstování a sklizeň chmele a zeleniny

CHEMIE

Chemie v kostce I.

Anorganické názvosloví I.

Anorganické názvosloví II.

Anorganické názvosloví III.

Organické názvosloví

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít