MYCÍ BOX A ODBORNÁ UČEBNA

Základní informace

Bylo vybudováno zázemí pro praktickou výuku oborů Technické služby v autoservisu, Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik, Veterinářství a Agropodnikání. V rámci projektu bylo nakoupeno moderní vybavení (kafilerní boxy a pitevní stůl) a vybudován mycí box tak, aby zařízení vyhovovalo požadavkům budoucích zaměstnavatelů absolventů školy.

Zdroj podpory: Regionální operační program NUTS II Severovýchod, oblast podpory 4.2
Celkové náklady: 2 257 270,01 Kč

Úspěšné projekty školy

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This