Stravování

Oznámení změny ceny ubytování a stravného s účinností od 1. září 2022

Stávající ceny stravného, platné od roku 2018, nezohledňují aktuální vývoj cen potravin. Z důvodu růstu cen energií a potravin v měsících roku 2022 a očekávanému dalšímu nárůstu cen, rozhodl ředitel školy, s účinností od 1. září 2022 o zvýšení ceny stravného ve školní jídelně a ubytování v DM takto:

Žáci:
Snídaně, přesnídávka: 36,- Kč
Oběd: 35,- Kč                 
Večeře: 59,- Kč /svačina, večeře, II. večeře/
Celodenní stravné: 130,- Kč

Ubytování v DM: 1. 200,- Kč / měsíc

Zaměstnanci:
Oběd: 33,- Kč

Cizí strávníci:
Oběd: 83,- Kč

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování – Školní jídelna Frýdlant

Školní jídelna Frýdlant

Stravování žáků pracoviště Bělíkova a Zámecká Frýdlant je zajištěno ve školní jídelně, která zároveň slouží jako tréninková restaurace pro žáky.  Pro žáky ubytované v domově mládeže je stravování ve školní jídelně celodenní. Žáci neubytovaní mají možnost zakoupit obědy. V jídelně jsou strávníci obslouženi žáky oboru Kuchař-číšník.

Ceny stravování pro žáky

 Snídaně + přesnídávka: 36 Kč

Oběd: 35 Kč

Svačina, večeře + večeře II.: 59 Kč

 Celodenní stravování: 130 Kč

 Celodenní stravování za měsíc: 2.500 Kč

Celodenní stravování + ubytování v DM: 3.700 Kč

Ceny stravování – ostatní

 Zaměstnanci: 33 Kč 

 Důchodci školy: 33 Kč

Cizí strávníci oběd: 83 Kč

Platba

Při bezhotovostních platbách nezapomeňte uvádět nebo zadat do trvalých příkazů:
Číslo účtu školy: 8000131461/0100
Částka: viz výše
Variabilní symbol (přidělený jídelnou)

Internetové objednávky – http://strav.nasejidelna.cz/0152
přihlašovací jméno:
heslo:

Přihlášení obědů

Kontakt

Školní jídelna Frýdlant
Bělíkova 1387
464 01 Frýdlant

Alena Vejběrová
Vedoucí stravování

alena.vejberova@sshlfrydlant.cz
Tel.: 482 428 867

Informace pro strávníky

Stravu i ubytování je nutno platit vždy měsíc předem. Bezhotovostní platby lze provádět převodem z banky po předchozí domluvě a přidělení variabilního symbolu plateb nebo v hotovosti v kanceláři školy u vedoucí stravování Aleny Vejběrové, platby z banky je nutno poukazovat trvalým příkazem (jednorázovým příkazem) ze svého účtu na účet školy nejpozději do 20. dne v měsíci, nejlépe v hodnotě cca 600,- Kč (cca 20 obědů).

Platba za stravu a ubytování se poukazuje najednou. Úhrada ubytování, je automaticky programem na počátku měsíce odúčtována a pro objednání stravy zůstává zbytek poukázané částky (pozn.: Program je nastaven tak, aby bez zůstatku stravu neobjednal.).

Platby o prázdninách se vynechávají, první platby na stravu (zejména u celodenního stravování) proveďte prosím nejpozději do 25. srpna. Pokud se strávník rozhodne, že se bude stravovat méně často, lze platbu upravit dle jeho potřeb. 

Přeplatky – zůstatky stravy za měsíc přecházejí do dalšího měsíce automaticky. Vyúčtování přeplatků stravy je prováděno 2x za školní rok. K 31.1. je provedena kontrola zůstatků plateb. Během následujícího měsíce jsou vraceny přeplatky převyšující dvojnásobek měsíčních plateb. Po 30.6. je provedeno vyúčtování za celý školní rok a během letních prázdnin jsou přeplatky stravy vyplaceny. Přeplatky za stravu jsou poukazovány zpět na účet, ze kterého jsou zasílány, nebo jsou vypláceny v hotovosti. V případě pokračování studia budou po domluvě ponechány na další školní rok.

Systém výdeje stravy

Vzhledem k bezstravenkovému systému výdeje stravy a možnosti výběru ze dvou jídel je nutno si opatřit v kanceláři školy čip, který slouží pro objednání stravy přes terminál a výdej stravy. Cena čipu se pohybuje v rozmezí cca 136,- až 150,-Kč. V případě ztráty nebo mechanického poškození čipu si strávník musí zakoupit nový čip stejným způsobem. Pokud čip přestane fungovat a není zjevně mechanicky poškozen, je vyměněn po dobu záruky (tj. 2 roky) za jiný.
Strava se přihlašuje i odhlašuje nejpozději den předem do 8.00 hodin přes terminál umístěný v jídelně školy, prostřednictvím internetu, nebo v případě nutnosti (např. nemoc aj.) lze provést přihlášku i odhlášku také v kanceláři školy buď osobně nebo telefonicky.

Fotogalerie 

Gastroden

Školní jídelna

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This