PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Studijní oddělení

Zavolejte nebo napište Šárce Pokorné
482 428 861 nebo 778 736 833

sarka.pokorna@sshlfrydlant.cz 

Přijďte na návštěvu!
Stačí se předem domluvit a rádi Vás provedeme po naší škole. Můžeme Vám ukázat naši školní jídelnu, domov mládeže, naučnou stezku, tělocvičny, saunu, školní prodejnu s pekárnou a řeznictvím, školní farmu či naše poháry a mezinárodní certifikáty.

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
příspěvková organizace
Bělíkova 1387
464 01 Frýdlant
Podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz
Datová schránka: rwbk83c    

Jak se dostat na naše obory

Maturitní obory

Pokud se k nám hlásíte na maturitní obory v 1. kole přijímacího řízení, musíte složit přijímací zkoušky.

Učební obory

Jestli se hlásíte v 1. kole přijímacího řízení na jeden z učebních oborů, neskládáte přijímací zkoušky. Předtím, než rozhodneme o přijetí, se ale budeme dívat na dosavadní výsledky ze základní školy a zohledníme, jestli jste se účastnili soutěží a podobných akcí.

Nástavbové studium

Pokud se k nám hlásíte v 1. kole přijímacího řízení na nástavbový obor, musíte složit přijímací zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025

Maturitní obory

Učební obory

Nástavbové studium

Tiskopisy přihlášky a jiné dokumenty

Přihláška na SŠ

Lékařský posudek

Hodnocení na vysvědčeních

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

Leták pro uchazeče
a zákonné zástupce

Metodika k přijímacímu řízení

Video vysvětlující algoritmus přiřazování uchazečů 

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání

Školský zákon

Užitečné odkazy

Aktuální informace k digitalizaci přijímacího řízení

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.

Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.

Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.

Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.

Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Z čeho budou přijímací zkoušky pro maturitní obory?

Český jazyk

Uzavřené i otevřené úlohy
Hodnotí se i odpovědi celou větou

Matematika

Uzavřené i otevřené otázky
Hodnotí se i postup řešení

Další informace

U testů nejsou povoleny žádné pomůcky (kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu).

Nabízené obory

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímací zkouška Potvrzení lékaře
Agropodnikání 4 Maturitní zkouška
Veterinářství 4 Maturitní zkouška
Sociální činnost 4 Maturitní zkouška
Obchodní akademie 4 Maturitní zkouška
Ekologie a životní prostředí 4 Maturitní zkouška
Podnikání – nástavbové studium 2 Maturitní zkouška
Strojní mechanik 3 Závěrečná zkouška
Pekař 3 Závěrečná zkouška
Řezník – uzenář 3 Závěrečná zkouška
Zemědělec – farmář 3 Závěrečná zkouška
Zahradník 3 Závěrečná zkouška
Opravář zemědělských strojů 3 Závěrečná zkouška
Lesní mechanizátor 3 Závěrečná zkouška
Zpracovatel dřeva 3 Závěrečná zkouška
Kuchař – číšník 3 Závěrečná zkouška
Prodavač 3 Závěrečná zkouška
Strojírenské práce – Technické služby v autoservisu 3 Závěrečná zkouška
Potravinářská výroba 3 Závěrečná zkouška
Zednické práce 3 Závěrečná zkouška
Stravovací a ubytovací služby 3 Závěrečná zkouška
Pečovatelské služby 3 Závěrečná zkouška
Zedník 3 Závěrečná zkouška
Praktická škola 2 Závěrečná zkouška

Stipendijní obory

Název oboru Prospěchové stipendium
(za 1.a 2. pololetí)
Motivační stipendium
(měsíčně)
Stipendium
Lesy ČR
Stipendium
Magna s.r.o.
Stipendium
ZF Automotive
Agropodnikání 1.000 – 4.000 Kč 500 Kč      
Strojní mechanik 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč   8.500 Kč/měsíc 10.000 Kč/měsíc
Pekař 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč      
Řezník – uzenář 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč      
Zemědělec – farmář 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč      
Zahradník 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč      
Lesní mechanizátor 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč    
Zpracovatel dřeva 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč      
Strojírenské práce         10.000 Kč/měsíc

Proč studovat u nás

Ať už vás láká ekonomika, sociální služby, příroda, zemědělství a lesnictví nebo potravinářství, u nás si vybere každý. A většina našich žáků získá zaměstnání u zaměstnavatelů ještě před tím, než ukončí studium. Jsme škola s individuální přístupem k žákům. Nikoho nenecháme pozadu a všem se věnujeme podle jejich potřeb. Celý areál je plný zeleně, máme skvěle vybavené dílny, školní prodejnu, pekárnu, řeznickou dílnu, školní farmu i zemědělskou techniku, pěstujeme si vlastní úrodu na 240 hektarech polí a vaříme školní pivo. Podle oboru můžete získat kurzy, certifikace a průkazy – od svařování po řidičák.

Přihláška ke studiu / Přihláška k ubytování na Domově mládeže

Přijímací řízení

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít