PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ

Informace pro žáky

Žák ve spolupráci s vyučujícím odborné praxe nebo odborného výcviku zajistí smlouvu o zajištění praktického vyučování, kterou žák předá k podpisu v organizaci a podepsanou odevzdá příslušnému vyučujícímu před zahájením odborné praxe nebo odborného výcviku.
Smlouvu o zajištění praktického vyučování podepisuje ředitel školy, statutární zástupce ředitele školy nebo zástupce ředitele pro praktické vyučování.
Vyučující odborné praxe nebo zástupce ředitele pro praktické vyučování provádí kontrolu odborné praxe u zaměstnavatelů.
Po ukončení odborné praxe nebo odborného výcviku u zaměstnavatelů odevzdá žák vyplněný a potvrzený přehled docházky a hodnocení příslušnému vyučujícímu.

Organizační zabezpečení praktického vyučování 

Řízením praktického vyučování je pověřen zástupce ředitele školy
pro praktické vyučování Ing. Jaroslav Palarec


Veterinářství: Mgr. Michaela Bartošová

Agropodnikání: Mgr. Michaela Bartošová
Sociální činnost: Mgr. Ivana Košková
Podnikání – nástavbové studium: Ing. Jaromír Farský
Obchodní akademie: Mgr. Ivana Košková
Odborný výcvik technických oborů: Milan Vaníček
Odborný výcvik zemědělských oborů: Hana Pleštilová
Odborný výcvik zahradnických a lesnických oborů: Ing. Jaroslav Palarec
Vedoucí potravinářských a službových oborů: Mgr. Josef Solnický
Vedoucí autoškoly: Tomáš Zahradník
Vedoucí svářečské školy: Ing. Bc. Luboš Šlechta

Plán praktického vyučování AP

Smlouva o zajištění odborné praxe

Smlouva o zajištění praxe

Plán praktického vyučování VE

Všeobecné informace

Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 65, se vzdělávání ve středních školách člení na teoretické a praktické vyučování, kdy do praktického vyučování patří odborný výcvik, cvičení, učební praxe, odborná praxe (a to dle jednotlivých oborů). Odborná praxe může být realizována i v období školních prázdnin (např. u oborů zemědělství.). Praktické vyučování je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu studia. Je konána v souladu s příslušnými předpisy MŠMT, rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem.

Učební praxe a Odborná praxe
Učební praxe, odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob.
Učební praxe se uskutečňuje jako součást vyučování pravidelně.
Odborná praxe se uskutečňuje jako součást vyučování v blocích, zpravidla v celých týdnech.
Učební praxi, odbornou praxi vyučuje učitel odborných předmětů a učitel praktického vyučování.
Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorů.
Organizační uspořádání učební praxe, odborné praxe stanoví ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání a podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu.

Praktické vyučování u zaměstnavatelů
Praktické vyučování, jehož součástí je učební plán, se u zaměstnavatelů realizuje na základě smluvního vztahu mezi školou a konkrétní firmou.
Žáci budou vykonávat činnosti (práce) spojené s odbornými kompetencemi uvedenými v ŠVP a v souladu s obsahem odborných předmětů.

Odborný výcvik/Učební praxe/Odborná praxe

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít