ŠABLONY II.

Základní informace

Rozvoj SŠHL Frýdlant, Šablony II.

V rámci tohoto projektu byla vytvořena pozice Kariérový poradce a podpořena činnost Školního asistenta. Projekt bude probíhat po dobu školních roků 2019/2020 a 2020/2021. V průběhu těchto školních let budou mít žáci ohrožení školním neúspěchem možnost navštěvovat doučování v různých předmětech dle jejich zájmu a potřeby, například v anglickém jazyce, českém jazyce, účetnictví, ekonomice, technologii, psychologii a dalších. Pedagogové naší školy budou mít možnost vyjet na stáže do jiných škol, sdílet zkušenosti ze vzájemné spolupráce v rámci naší školy, dále se vzdělávat v kurzech DVPP.

Úspěšné projekty školy

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This