DOMOV MLÁDEŽE

Domov mládeže Frýdlant 

Domov mládeže Frýdlant zajišťuje žákům ubytování, výchovnou a zájmovou činnost. Obsah výchovné činnosti navazuje na vzdělávací práci školy. Hlavní náplní pedagogické práce je účelné využití volného času ubytovaných žáků formou nabídky zájmových aktivit. DM se nachází v těsné blízkosti školy. Velkou výhodou je možnost každodenního využití tělocvičny, moderního sálu s audiovizuální technikou, multifunkčního hřiště a všech dalších prostor v uzavřeném areálu . Školní jídelna nabízí celodenní stravování včetně svačiny a druhé večeře.

Domov mládeže
Stření škola hospodářská a lesnická Frýdlant, p.o.
Bělíkova 1387
Frýdlant 464 01

Ing. Barbora Kracíková

Zástupce ředitele pro mimoškolní činnost

Statutární zástupce ředitele školy

barbora.kracikova@sshlfrydlant.cz
tel.: 482 362 000

Přijímací řízení do DM na školní rok 2024-2025

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, budou přednostně umísťováni žáci na základě sestaveného pořadníku podle dosažených bodů daných kritérií. Kritéria pro přijetí žáků jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihláška k umístění do domova mládeže se podává na každý školní rok samostatně, nevzniká nárok již ubytovaných žáků na ubytování v následujícím školním roce. Pokud počet přihlášek nepřesáhne lůžkovou kapacitu DM, nebude sestavováno pořadí dle bodovaných kritérií.

Přihlášku do DM na šk. rok 2024-2025 lze podávat až po přijetí na příslušnou střední školu.

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení
 
do 31. května Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže
od 1. června  Zaevidování přihlášky a přidělení evidenčního čísla
do 8. června  Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
   
do 15. června Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 30. června  Vydání rozhodnutí k ubytování a písemné vyrozumění zákonnému
zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi o neumístění do domova
mládeže

Podmínky pro umístění žáka do DM 

 • řádně vyplněná a podaná přihláška včetně povinných příloh
 • žák se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na střední škole 
 • splní další podmínky pro přijetí stanovených dle Kritérií pro umísťování žáků k ubytování 

Právní předpisy uplatněné pro přijímání žáků a studentů k umístění do domova mládeže

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění
 • kritéria pro umísťování žáků a studentů k ubytování, aktuální pro školní rok
 • další právní předpisy vyplývající z nastalé situace

Nástup k ubytování

 • na základě vydaného rozhodnutí ředitele o umístění k ubytování
 • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant
 • prohlášení o bezinfekčnosti

Termín nástupu k ubytování neděle 1. září 2024

Úplata za ubytování pro školní rok 2024/2025 je stanovena ve výši 1. 200,- Kč měsíčně

Rozhodnutí o přijetí žáků k umístění do domova mládeže
ve školním roce 2024/25

Výsledky přijímacího řízení do domova mládeže

Dokumenty ke stažení

Kritéria pro přijetí žáka
do DM 2024/2025
Přihláška na domov mládeže
Pokyny k nástupu a pobytu žáka  na DM na školní rok 2023/2024
Roční harmonogram činnosti 
domova mládeže
2023-2024
Přihláška ke stravování
Vnitřní řád DM
Školní řád
Školní vzdělávání plán
Potvrzení o bezinfekčnosti
Smluvní podmínky pro zletilého žáka ubytovaného na DM

 

Souhlas zákonného zástupce ubytovaného žáka na DM
Provozní řád DM

Ubytování

Nabízíme ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích, možnost využití kuchyněk k úpravě hotových jídel i plně zařízenou kuchyni k přípravě celého menu. K vybavení patří knihovna, studovny s televizí, posilovna a značné množství her. Samozřejmostí je internetové připojení.

Kapacita domova mládeže Frýdlant je 100 míst. Pokoje 2, 3, 4 lůžkové. V objektu k dispozici vybavená kuchyňka. Dále internet, TV, studovna, posilovna, stolní tenis, tělocvična, venkovní hřiště s umělým povrchem, sauna.

Provoz DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb.

Provoz DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. Pro posílení účinnosti vnitřního řádu jsou užívána výchovná opatření, která vymezuje zákon č. 561/2004 Sb., (§31), vyhláška č. 13/2005 Sb. (§10).
Součástí vnitřního řádu je režim dne.

Měsíční poplatek za ubytování

Měsíční poplatek za ubytování je pro školní rok stanoven na 1200 Kč, v průběhu školního roku se zpravidla nemění. Platba je pouze příspěvkem na ubytování, rodiče nehradí reálné náklady. Cenová kalkulace za ubytování představuje fixní částku, která nezohledňuje běžné absence žáka. Ve výjimečných případech (dlouhodobá nemoc, sociální případy) může ředitel školy platbu za ubytování upravit.

Zájmové kroužky

Sportovní hry, ruční práce, hudební kroužek, posilování, turistika, stolní tenis, společenské hry, keramická dílna, volejbal, kurz vaření a ostatní individuálně dle zájmu.

Na co se můžete těšit?

Tělocvična, venkovní hřiště a sauna. Knihovna a studovna. Vlastní posilovna. Vlastní herna. Počítačová učebna. Poznávací výlety. Divadla a kina. Koncerty a diskotéky.

Stravování

Platba za stravu a ubytování se poukazuje najednou. Úhrada ubytování je automaticky programem na počátku měsíce odúčtována a pro objednání stravy zůstává zbytek poukázané částky.

Celodenní stravování za měsíc:
2.500 Kč
Celodenní stravování + ubytování na DM:
3.700 Kč

DOMOV MLÁDEŽE FRÝDLANT

Jak to u nás vypadá

Nabídka ubytování pro veřejnost

Fotogalerie 

Ze života z domova mládeže

Ubytování

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít