Projekt OP JAK - Šablony pro SŠ a VOŠ I

Naše škola se zapojila do dalšího projektu EU a MŠMT. Je jím projekt z Operačního fondu Jana Ámose Komenského – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt si klade za cíl přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Věříme, že tento projekt přispěje k dalšímu rozvoji naší školy a budování příznivého klima na ní. 

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách OP JAK

Název projektu:
Podpora SŠHL Frýdlant
CZ.02.02.XX/00/22_003/0003233

Podpořené aktivity z projektu
Kariérový poradce SŠ
Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
Dvojjazyčný asistent SŠ
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
Inovativní vzdělávání DM

 

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This