MATURITNÍ ZKOUŠKA

Užitečné odkazy

Výsledkový portál žáka

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz

MATURITNÍ KALENDÁŘ

CERMAT – MATURITNÍ ZKOUŠKA

Harmonogram MZ 2024 – Jaro

Obor

Písemná práce

 

Český jazyk

Písemná práce

Cizí jazyk

Společná část MZ Praktická maturitní zkouška Ústní zkouška Předseda
Sociální činnost 10. 4.  11. 4. 2. 5. – 7. 5.  25. 4.  16. 5.-17. 5.  Mgr. Petr Němec
Obchodní akademie 10. 4.  11. 4.  2. 5. – 7. 5.  25. 4.  20. 5.- 22. 5.  Ing. Vladimír Kubrt
Podnikání 10. 4.  11. 4.  2. 5. – 7. 5.  25. 4.  20. 5.- 22. 5.  Ing. Vladimír Kubrt

DS 3

10. 4.  11. 4. 2. 5. – 7. 5.  25. 4.  16. 5.-17. 5.  Mgr. Petr Němec
Veterinářství 10. 4.  11. 4.  2. 5. – 7. 5.  22. – 25. 4.  16. – 21. 5.  Ing. Jitka Veselá

Agropodnikání
10. 4.  11. 4.  2. 5. – 7. 5.  22. – 25. 4.  16. – 21. 5.  Ing. Jitka Veselá

Časový rozvrh didaktických testů

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 
2. 5. 2024 Matematika 8:00
Anglický jazyk 13:30
3. 5. 2024 Český jazyk a literatura 8:00
6. 5. 2024 Německý jazyk 13:00

Harmonogram MZ 2024 – Jaro

NS 2

AP 4

VE 4

OA 4

SČ 4

Kritéria OA

Písemná práce
Čj

Ústní zkouška
Čj

Písemná práce
Aj

Ústní zkouška
Aj

Praktická MZ

OEP, PEK

Kritéria NS

Písemná práce
Čj

Ústní zkouška
Čj

Písemná práce
Aj

Ústní zkouška
Aj

Praktická MZ

OEP, ÚČ

Kritéria SČ

Písemná práce
Čj

Ústní zkouška
Čj

Písemná práce
Aj

Ústní zkouška
Aj

Praktická MZ

PSVP, SN, ŘSS

Kritéria VE

Písemná práce
Čj

Ústní zkouška
Čj

Písemná práce
Aj

Ústní zkouška
Aj

Praktická MZ

CHZ, NZ

Kritéria AP

Písemná práce
Čj

Ústní zkouška
Čj

Písemná práce
Aj

Ústní zkouška
Aj

Praktická MZ

CHZ, PR

Základní informace

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Společná část

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující.


Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

VE 4

SČ 4

OA 4

NS 2

Kritéria hodnocení MZ

VE 4

SČ 4

OA 4

NS 2

Stanovení předmětů MZ 2024

Témata MZ
Agropodnikání

ČJ – PP

Čj – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

Chov zvířat

Praktická zkouška

Matematika

Školní seznam 
literárních děl

Pěstování rostlin

Témata školních zkušebních úloh
ústní maturitní zkoušky

Témata MZ

Veterinářství

ČJ – PP

Čj – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

Nemoci zvířat

Nj – PP

Praktická zkouška

Matematika

Školní seznam 
literárních děl

Chov zvířat

Témata školních zkušebních úloh
ústní maturitní zkoušky

Nj – UZ

Témata MZ

Obchodní akademie

ČJ – PP

Čj – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

PEK

OEP

Praktická zkouška

Matematika

Školní seznam 
literárních děl

ICT

Témata školních zkušebních úloh
ústní maturitní zkoušky

Témata MZ

Sociální činnost

ČJ – PP

Čj – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

ŘSS

PSVČ

Praktická zkouška

Matematika

Školní seznam 
literárních děl

SN

Témata školních zkušebních úloh
ústní maturitní zkoušky

Témata MZ

Podnikání

ČJ – PP

Čj – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

OEP

Účetnictví

Praktická zkouška

Matematika

Školní seznam 
literárních děl

ICT

Témata školních zkušebních úloh
ústní maturitní zkoušky

Užitečné informace

Status studenta po maturitě

Maturitní vyhláška

Metodika k novele vyhlášky
č. 177/2009 Sb.

Přihlášení k MZ

Přihlašování k maturitní zkoušce

1. prosince pro jarní zkušební období

25. června pro podzimní zkušební období

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl

Přihláška k MZ

Přihláška k MZ

Uzpůsobení podmínek konání MZ

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Kritéria MZ 2024

Zkouška z dospělosti

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít