MATURITNÍ ZKOUŠKA

Užitečné odkazy

Výsledkový portál žáka

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz

MATURITNÍ KALENDÁŘ

CERMAT – MATURITNÍ ZKOUŠKA

Harmonogram MZ 2023 – Jaro

Obor

Písemná práce

 

Český jazyk

Písemná práce

Cizí jazyk

Společná část MZ Praktická maturitní zkouška Ústní zkouška Předseda
Sociální činnost 11. 4. 2023 12. 4. 2023 2. 5. – 4. 5. 2023 25. 4. 2023 18. – 19. 5. 2023 Mgr. Jitka Teplá
Obchodní akademie 11. 4. 2023 12. 4. 2023 2. 5. – 4. 5. 2023 25. 4. 2023 17. – 18. 5. 2023 Ing. Vladimír Kubrt
Podnikání 11. 4. 2023 12. 4. 2023 2. 5. – 4. 5. 2023 25. 4. 2023 16. -17. 5. 2023 Ing. Vladimír Kubrt
Veterinářství 11. 4. 2023 12. 4. 2023 2. 5. – 4. 5. 2023 25. 4. – 27. 4. 2023 17. -19. 5. 2023 Ing. Jaroslav Jašek
Sociální činnost – DS 11. 4. 2023 12. 4. 2023 2. 5. – 4. 5. 2023 25. 4.  2023 22. – 23. 5. 2023 Mgr. Jitka Teplá

Časový rozvrh didaktických testů

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 
2. května 2023 Matematika  8:00
Anglický jazyk  13:30
3. května 2023 Český jazyk a literatura  8:00
4. května 2023 Německý jazyk  13:00

Základní informace

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Společná část

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující.


Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Kritéria MZ – Sociální činnost – Dálková forma

ČJ – PP

Čj – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

Praktická MZ

UZ – PSVP
SN
RSS

Kritéria MZ – Nástavbové studium – Podnikání

ČJ – PP

Čj – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

OEP
Účetnictví

Praktická MZ

Kritéria MZ – Obchodní akademie

ČJ – PP

OEKP

Čj – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

Praktická MZ

PEK
ICT

Kritéria MZ – Sociální činnost

ČJ – PP

Čj – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

Praktická MZ

PSVP
SN
ŘSS

Kritéria MZ – Veterinářství

ČJ – PP

NJ – PP

Čj – UZ

NJ – UZ

PP – Aj

Aj – UZ

Praktická MZ

CHZ 
NZ

Užitečné informace

Status studenta po maturitě

Maturitní vyhláška

Metodika k novele vyhlášky
č. 177/2009 Sb.

Přihlášení k MZ

Přihlašování k maturitní zkoušce

1. prosince pro jarní zkušební období

25. června pro podzimní zkušební období

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl

Přihláška k MZ

Přihláška k MZ

Uzpůsobení podmínek konání MZ

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětů

Veterinářství

Praktická zkouška

Matematika

Chov zvířat

Nemoci zvířat

Český jazyk a literatura
Ústní zkouška

Český jazyk a literatura
Písemná práce

Anglický jazyk
Ústní zkouška

Anglický jazyk
Písemná práce

Německý jazyk
Ústní zkouška

Německý jazyk
Písemná práce

Sociální činnost

Praktická zkouška

Matematika

Speciální nauky

Řízení sociálních služeb

Přímá a sociálně výchovná péče

Český jazyk a literatura
Ústní zkouška

Český jazyk a literatura
Písemná práce

Anglický jazyk
Ústní zkouška

Anglický jazyk
Písemná práce

Obchodní akademie

Praktická zkouška

Matematika

Informační a komunikační technologie

Odborné ekonomické předměty

Písemná a elektronická komunikace

Český jazyk a literatura
Ústní zkouška

Český jazyk a literatura
Písemná práce

Anglický jazyk
Ústní zkouška

Anglický jazyk
Písemná práce

Nástavbové studium  – Podnikání

Praktická zkouška

Matematika

Informační a komunikační technologie

Odborné ekonomické předměty

Účetnictví

Český jazyk a literatura
Ústní zkouška

Český jazyk a literatura
Písemná práce

Anglický jazyk
Ústní zkouška

Anglický jazyk
Písemná práce

Dálkové studium – Sociální činnost

Praktická zkouška

Matematika

Speciální nauky

Řízení sociálních služeb

 

Přímá a sociálně
výchovná
péče

Český jazyk a literatura
Ústní zkouška

Český jazyk a literatura
Písemná práce

Anglický jazyk
Ústní zkouška

Anglický jazyk
Písemná práce

Zkouška z dospělosti

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít