ŠKOLSKÁ RADA

Rada školy

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Rada školy je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy, avšak musí se jednání rady školy účastnit, je-li k němu přizván. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Činnost školské rady

 Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

 Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

 Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

 Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na příští rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření  

 Projednává inspekční  zprávy České školní inspekce

Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Složení školské rady

Školská rada při Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant má 6 členů. Dva jsou zvolení zástupci z řad pedagogických pracovníků školy, dva jsou zvolení zástupci zákonných zástupců a plnoletých žáků a dva zástupce jmenuje zřizovatel.

Předseda školské rady: Ing. Miroslav Novotný
Členové školské rady: Ing. Hana Vidnerová, Jiří Mikoláš, Mgr. Marie Bursová, Dominika Málková, Soňa Šrůtková

Zápisy ze školské rady

Únor 2019

Červen 2020

Říjen 2020

Duben 2021

Červen 2021

Říjen 2021

Leden 2022

Červen 2022

Září 2022

Červen 2023

Září 2023

Červen 2024

Školská rada

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít