Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

autor: Bře 16, 2022Potravinářství, Příroda, Služby, Technika0 komentářů

 
Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant získala pověření od Ministerstva zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti „Osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“.
⚠️Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin.
➡️Škola bude od 1. 9. 2022 pořádat dle § 86 zákona č. 326/2004 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky MZe č. 206/2012 Sb.
➡️Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně
➡️Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně
➡️Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I. a II. stupně
 
✅Kurz pro získání Osvědčení I. stupně je v rozsahu 12 hodin. Po skončení kurzu účastníci získají Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin s platností 3 roky
✅Kurz pro získání Osvědčení II. stupně je v rozsahu 15 hodin. Po skončení kurzu účastníci absolvují písemný test. Pokud splní požadované podmínky, získají Osvědčení II. stupně s platností 5 let
 
➡️Doškolovací kurzy
✅Prodloužení osvědčení I. stupně
– absolvování doplňujícího kurzu (délka školení 8 hodin)
✅Prodloužení osvědčení II. stupně
– absolvování doplňujícího kurzu (délka školení 8 hodin)
➡️Autorizované osoby/školitelé:
Ing. Jaroslav Palarec
Ing. Miroslav Kudrna
➡️Povinné školení pracovníky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje zabezpečuje: Ing. Kateřina Forýsová, ředitelka odboru hygieny práce
⚠️Informace lze získat také na webových stránkách ÚKZÚZ, Rostlinolékařském portále apod.
 

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This