Stipendijní program pro žáky školy

autor: Říj 30, 2020Potravinářství, Příroda, Škola, Služby, Technika0 komentářů

Liberecký kraj od roku 2010 peněžními prostředky podporuje žáky při vzdělávání ve vybraných oborech, které jsou z dlouhodobé perspektivy žádané na trhu práce. Mezi tyto obory jsou nezřídka zařazeny i obory, v nichž poskytujeme vzdělávání, přičemž se jedná o obory převážně řemeslného charakteru. Stipendijní příspěvek je rozdělen na motivační a prospěchovou část.

Podporované obory
41-41-M/01 Agropodnikání
23-51-H/01 Strojní mechanik
41-51-H01/ Zemědělec-Farmář

29-53-H/01 Pekař
36-67-H/01 Zedník
29-56-H/01 Řezník-uzenář
41-56-H/01 Lesní mechanizátor
41-57-H01 Zpracovatel dřeva
41-52-H/01 Zahradník

Motivační stipendium
Základní podmínky pro získání motivačního příspěvku jsou následující:

  • Žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání.
  • Žák nemá v daném měsíci neomluvenou absenci (absence se omlouvají v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších úprav, a školního řádu).
  • Žák vykazuje za sledovaný měsíc alespoň 75% docházku.
  • Žák není klasifikován sníženou známkou z chování.
  • Nárok na příspěvek vzniká žákům pouze do věku 26 let.

Výše motivačního příspěvku činí 500 Kč měsíčně

Prospěchový stipendium
Výše prospěchového stipendijního příspěvku činí: v 1. ročníku 1.000 Kč, v 2. ročníku 2.000 Kč, v 3. ročníku 3.000 Kč a ve 4. ročníku (obor Agropodnikání) 4.000 Kč. Stipendijní příspěvky jsou vypláceny školou z prostředků, které obdrží od Libereckého kraje. Úplné znění podmínek je obsaženo ve Stipendijním řádu Stipendijního programu Libereckého kraje.


Žáci vybraných oborů mají možnost získat finanční příspěvek od společnosti Magna s.r.o., ZF Automotive Czech s.r.o. a Lesy České republiky s.p.

Podporované obory 

Stipendijní program Lesy České republiky s.p.

Stipendijní řád

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This