Testování ve školách, s účinností od 3. 1. 2022

autor: Pro 30, 2021Potravinářství, Příroda, Škola, Služby, Technika0 komentářů

Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
    • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),

Žák s negativním výsledkem antigenního testu

Žák s negativním výsledkem antigenního testu se pochopitelně účastní výuky při dodržování hygienických a protiepidemiologických pravidel provozu školy.

Žák s pozitivním výsledkem antigenního testu

V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy. Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Škola údaje o pozitivně testovaných žácích nahlašuje Krajské hygienické stanici, která zajistí vystavení elektronické žádanky (případně je o této povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu žák či zákonný zástupce informován školou).  O výsledku konfirmačního RT-PCR testu bez zbytečného odkladu žák či zákonný zástupce informuje jednak registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, tak i třídního učitele obvyklým způsobem. 

Spolužáci žáka, který měl pozitivní výsledek antigenního testu

Pokud má spolužák pozitivní výsledek během pondělního testování, pozitivně testovaný žák se již neúčastní výuky a ostatní ve škole zůstávají.

Pokud má spolužák pozitivní výsledek v rámci čtvrtečního testování, resp. pokud byl tento žák v kontaktu se žáky v předchozích dvou dnech, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že všichni dotčení žáci každý den podstoupí antigenní test, a to až do doby, kdy původní žák s pozitivním výsledkem obdrží negativní výsledek RT-PCR testu. (V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu další postup stanovuje Krajská hygienická stanice.)

Současně také po tuto dobu platí speciální režimová opatření – tj. tito žáci po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při výuce, po celou dobu pohybu a pobytu ve vnitřních prostorách školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob, musí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převléká s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy; nesmí zpívat,; při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

I z tohoto důvodu je potřebné, aby žáci či jejich zákonní zástupci výsledky konfirmačních testů hlásili třídnímu učiteli.

Výše uvedená pravidla se vztahují obdobně na zaměstnance školy, včetně postupů v případě pozitivního výsledku antigenního testu pedagogického pracovníka.

Tato informace vychází a zestručňuje informace, které jsou obsaženy v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví přiložených níže.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz.

Případně si celý text výše uvedené informace můžete přečíst v podobě PDF souboru na odkaze Informace MŠMT ke změnám mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení s platností od 3. 1. 2022 (pdf)

Informační leták

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít