Přijímací řízení do DM na školní rok 2024-2025

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, budou přednostně umísťováni žáci na základě sestaveného pořadníku podle dosažených bodů daných kritérií. Kritéria pro přijetí žáků jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihláška k umístění do domova mládeže se podává na každý školní rok samostatně, nevzniká nárok již ubytovaných žáků na ubytování v následujícím školním roce. Pokud počet přihlášek nepřesáhne lůžkovou kapacitu DM, nebude sestavováno pořadí dle bodovaných kritérií.

Přihlášku do DM na šk. rok 2024-2025 lze podávat až po přijetí na příslušnou střední školu.

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení
 
do 31. května Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže
od 1. června  Zaevidování přihlášky a přidělení evidenčního čísla
do 8. června  Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
9. června  Vyhodnocení podkladů, rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti, zveřejněním na úřední desce a webových stránkách školy
do 15. června Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 30. června  Vydání rozhodnutí k ubytování a písemné vyrozumění zákonnému
zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi o neumístění do domova
mládeže

Podmínky pro umístění žáka do DM 

 • řádně vyplněná a podaná přihláška včetně povinných příloh
 • žák se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na střední škole 
 • splní další podmínky pro přijetí stanovených dle Kritérií pro umísťování žáků k ubytování 

Právní předpisy uplatněné pro přijímání žáků a studentů k umístění do domova mládeže

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění
 • kritéria pro umísťování žáků a studentů k ubytování, aktuální pro školní rok
 • další právní předpisy vyplývající z nastalé situace

Nástup k ubytování

 • na základě vydaného rozhodnutí ředitele o umístění k ubytování
 • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant
 • prohlášení o bezinfekčnosti

Termín nástupu k ubytování neděle 1. září 2024

Úplata za ubytování pro školní rok 2024/2025 je stanovena ve výši 1. 200,- Kč měsíčně

Dokumenty ke stažení

Kritéria pro přijetí žáka
do DM 2024/2025
Přihláška DM
Přihláška ke stravování
Vnitřní řád DM
Školní řád
Školní vzdělávání plán
Potvrzení o bezinfekčnosti
Smluvní podmínky pro zletilého žáka ubytovaného na DM

 

Souhlas zákonného zástupce ubytovaného žáka na DM
Provozní řád DM

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít