Informace pro závěrečné ročníky učebních oborů

autor: Úno 8, 2021Škola0 komentářů

Informace pro žáky koncových ročníků oborů s výučním listem

Závěrečnou zkoušku bude konat ten žák, který úspěšně dokončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku. Žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace do 31. května 2021.

Náhradní zkoušky se za běžné situace nekonají komisionálně, nicméně ministerstvo rozhodlo, že náhradní zkouška, která je nutná pro hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021 (a tedy je nutná pro připuštění k závěrečné zkoušce) se bude konat komisionálně, aby byla zajištěna co největší objektivita.

Nově budou žáci při závěrečných zkouškách hodnoceni pouze ze dvou zkoušek. Praktická zkouška bude povinná pro všechny žáky a pro naši školu předpokládáme uskutečnění ústní zkoušky. Písemná závěrečná zkouška se nekoná!

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.

Termíny závěrečných zkoušek:
Praktická zkouška

2. 6. – 14. 6. 2021
Ústní zkouška
15. 6. – 21. 6. 2021

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání
V platnosti i nadále zůstává pro všechny žáky školy ustanovení § 68 odst. 2 školského zákona, které stanoví, že: „Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.“

S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání ředitel školy rozhodl o vyučovaných předmětech ve 2. pololetí školního roku 2020/2021. Konkrétní předměty u jednotlivých učebních oborů budou končícím ročníkům zaslány nejpozději do 10. 2. 2021 prostřednictvím třídních učitelů.

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány. 

U předmětů, které byly vyučovány v 1. pololetí a nebudou vyučovány ve 2. pololetí, bude kolonka se stupněm prospěchu proškrtnuta.

Další informace budou průběžně zveřejňovány pod odkazem:
www.stredni-skola-frydlant.cz/pro-zaky/zaverecna-zkouska/

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít