Informace pro závěrečné ročníky studijních oborů

autor: Úno 8, 2021Škola0 komentářů

Informace pro žáky koncových ročníků studijních oborů

Ministerstvo školství v souvislosti s dlouhodobě probíhající distanční výukou upravilo podmínky pro konání maturitních zkoušek v roce 2021.

Maturitní zkoušku bude konat ten žák, který úspěšně dokončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku. Žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace do 31. března 2021.

Náhradní zkoušky se za běžné situace nekonají komisionálně, nicméně ministerstvo rozhodlo, že náhradní zkouška, která je nutná pro hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021 (a tedy je nutná pro připuštění k maturitní zkoušce) se bude konat komisionálně, aby byla zajištěna co největší objektivita.

Prodlužuje se doba trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury a cizího jazyka o 10 minut, v případě matematiky o 15 minut.

Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 14. do 16. června 2021. Mimořádný termín bude určen pro dvě skupiny žáků:
1. Z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021.

2. DT v řádném termínu nevykonali úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci za podmínek a v rozsahu stanoveném níže – žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost; 
a) může konat povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu, pokud v řádném termínu v jarním zkušebním období 2021 u této zkoušky neuspěl a pokud v období od 12. října 2020 do dne konání řádného termínu povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky odpracoval nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky spolu s doložením výše uvedených skutečností podává žák řediteli školy, ve které konal řádný termín, do 18. května 2021; 
b) může konat opravnou zkoušku povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky nejvýše třikrát z každé zkoušky. Konání zkoušky společné části v mimořádném termínu žáka, který neuspěl u řádného termínu, se do počtu opravných zkoušek započítává. 

V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce. Tyto zkoušky se budou konat pouze formou ústní zkoušky. Toto pravidlo platí pro žáky, kteří se v jarním zkušebním období hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb.

Termíny maturitních zkoušek:
Didaktické testy
3. 5. – 4. 5. 2021
Praktická zkouška
10. 5. – 11. 5. 2021
Ústní zkouška
17. 5. – 28. 5. 2021

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání
V platnosti i nadále zůstává pro všechny žáky školy ustanovení § 68 odst. 2 školského zákona, které stanoví, že: „Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.“

S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání ředitel školy rozhodl o vyučovaných předmětech ve 2. pololetí školního roku 2020/2021.
Konkrétní předměty u jednotlivých oborů budou končícím ročníkům zaslány nejpozději do 10. 2. 2021 prostřednictvím třídních učitelů.

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány. 

U předmětů, které byly vyučovány v 1. pololetí a nebudou vyučovány ve 2. pololetí, bude kolonka se stupněm prospěchu proškrtnuta.

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebude mít vliv na připuštění nebo nepřipuštění k maturitní zkoušce pro žáky maturitních ročníků v tomto školním roce ani v následujících letech.

Další informace budou průběžně zveřejňovány pod odkazem:
www.stredni-skola-frydlant.cz/pro-zaky/maturitni-zkouska/

 

 

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít