Informace k antigennímu testování

autor: Lis 20, 2021Potravinářství, Příroda, Škola, Služby, Technika0 komentářů

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva  zdravotnictví k: 
• povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol, 
• testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021 (ZDE)
• úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel (ZDE), a 
• pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity (ZDE)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných  třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující: 

• Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další  testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno  konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí,  provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. 

• Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování (ZDE). • Jedinou změnou je přesun režimu testování zaměstnanců škol již od 22. 11.2021.

Testování je zacíleno na děti v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních  škol speciálních a žáky základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném  očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního  pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu  provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky  účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve  škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. – k tomu bližší informace níže). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví.

Antigenní testování

Škola pro splnění podmínek zajistí preventivní testování žáků ve škole bezprostředně po příchodu žáků do školy.

Preventivní testování bude prováděno od 22. 11. 2021 a následně každé pondělí. Nebude-li žák v příslušný den přítomen, provede se testování v den jeho příchodu. Žáci na domově mládeže se testují v neděli při příjezdu na domov mládeže.

Testovací místa a časy

Plošné screeningové testování pro žáky bude prováděno na těchto místech:

1) Pracoviště Bělíkova Frýdlant
2) Pracoviště Zámecká Frýdlant
3) Domov mládeže
4) Školní prodejna – pracoviště OV
5) Pracoviště Hejnice – OV
6) Školní farma – OV

Testování žáků bude prováděno v následujícím schématu:

7:00 – testování vyhrazené pro žáky účastnící se odborného výcviku

8:00 – testování vyhrazené pro žáky účastnící se teoretické výuky

Dovolujeme si požádat žáky, aby se k testování dostavovali v uvedeném čase tak, aby testování bylo možné provést jak z kapacitních důvodů, tak s ohledem na časovou náročnost.

Žák, který se dostaví mimo časy hromadného testování, bude testován bezprostředně po svém příchodu na příslušné místo výuky. Žákům není vystavováno žádné potvrzení o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem.

Odmítnutí testování

Žák, který se nebude účastnit testování nebo jej odmítne, bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání s následujícími podmínkami:

  • po celou dobu pohybu a pobytu ve vnitřních prostorách školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob, musí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převléká s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy (tímto ustanovením není upraveno uvolnění z výuky tělesné výchovy, omluvení absence žáka na výuce a taktéž hodnocení a klasifikaci žáka z předmětu Tělesná výchova),
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

Následné kroky

Žák s negativním výsledkem testu se účastní výuky při dodržování hygienických a protiepidemických pravidel provozu školy.

Žák s pozitivním výsledkem testu je okamžitě po zjištění izolován od ostatních žáků do izolační místnosti. V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy. Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Každý žák s pozitivním výsledkem antigenního testu je povinen obvyklým způsobem kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékaře pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR.

Žák se k prezenční výuce může vrátit až po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (toto potvrzení vydává poskytovatel zdravotních služeb).

Žák je povinen o výsledku konfirmačního testu RT-PCR  informovat školu, aby mohly být zajištěny informační povinnosti školy vůči krajského hygienické stanici.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz.

www.stredni-skola-frydlant.cz/covid-19/ 


Covid ve školách – kdo o čem rozhoduje?

Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření

Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Škol se týkají zejména tato mimořádná opatření MZČR:

Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano.
Povinnost nařízena mimořádným opatřením MZČR o ochraně dýchacích cest a opatřením k testování.

Nařízení a ukončení karentény

Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat zákonné zástupce a o karanténě je informovat.

Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný zákonný zástupce – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje. Informace k ukončení karantény jsou součástí metodického pokyny hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím a přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS. Žádné mimořádné opatření nenařizuje školám kontrolovat splnění podmínek ukončení karantény.

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít