Aktuální informace pro ubytované

autor: Dub 20, 2021Potravinářství, Příroda, Škola, Služby0 komentářů

Informace k ubytování 

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině a od 26. dubna 2021 dojde k obnovení praktického vyučování, poskytujeme uvedeným žákům ubytování v domově mládeže.

Nadále platí povinnost testování na COVID-19 před vstupem do DM (je vytvořena testovací místnost). Prosíme, aby do DM nejezdili žáci, pokud mají tyto příznaky: nachlazení,  zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel,  dušnost,  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem),  ztrátu chuti a čichu,  bolest v krku,  bolest svalů a kloubů,  rýmu /ucpaný nos,  bolest hlavy.  Žáky s těmito příznaky nemůžeme vpustit do DM (tedy ani testovat).

Dále žádáme,  přijíždějte nejpozději do 19,00 hod. z organizačních důvodů. Svůj příjezd volte tak, aby od vašeho příchodu do DM a odjezdu vašeho spoje zpět domů (kvůli případnému pozitivnímu testu či vykázaných příznaků viz výše) byla k dispozici doba alespoň 75 min.

Pokud s testováním souhlasíte, je několik možností:
1. Testování v DM pomocí antigenního testu LEPU při příjezdu

Testování je možné:
– v neděli od 18.00 -19.00 hod.

– pondělí až čtvrtek od 12.30 – 19.00 hod.

V případě negativního testu se žák se  další tři dny ve škole netestuje. V případě pozitivního testu, se vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku a žák co v nejkratší době opouští DM (nezletilý žák za doprovodu zákonných zástupců). Žák je povinen nahlásit příjezd nejpozději den dopředu (IS Edookit, telefonicky). Po testování a zjištění negativního výsledku je možné se ubytovat v DM.

2. Žák dorazí do DM až po návštěvě školy
Žák je povinen si ve škole vyžádat potvrzení o negativním výsledku testu a toto potvrzení při příchodu do DM předložit. Potvrzení nesmí být starší než 48 hodin.

Pokud se ubytovaný odmítne testovat, musí domov mládeže opustit.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 je stanovena povinnost provádění preventivního antigenního testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u žáků, u nichž bude umožněna osobní přítomnost při vzdělávání – odborném výcviku či teoretické výuce, na skupinových konzultacích. Povinnost provádění testování se nevztahuje na individuální konzultace v režimu 1 žák – 1 učitel. Žák je po příchodu zaregistrován do seznamu testovaných žáků, následně se odebere do testovací místnosti, kde provede samoodběr, a vyčká vyhodnocení.

Způsob provedení samoodběru je ilustračně zachycen v přiložených dokumentech, případně je možno shlédnout instruktážní video. (Aktuálně jsou ve škole využívány testy LEPU Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit).

Povinnost testování

Povinnost testování se vztahuje na všechny žáky s výjimkou těch, kteří doloží písemnou formou, že:
a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Odmítnutí testování

Žákovi, který se nebude účastnit testování či jej odmítne, nebude umožněna osobní přítomnost na domově mládeže, vyučování a jeho absence bude považována za omluvenou. Avšak škola v takovém případě nebude zajišťovat distanční způsob vzdělávání dle § 184a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Následné kroky

Žák s negativním výsledkem testu je ubytován na domově mládeže.

Žák s pozitivním výsledkem testu je okamžitě po zjištění izolován od ostatních žáků do izolační místnosti. V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy. Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Každý žák s pozitivním výsledkem antigenního testu je povinen obvyklým způsobem kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékaře pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR.

Tato informace vychází z informací, které jsou obsaženy v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, Manuálu COVID-19 Testování ve školách duben 2021 a dalších podpůrných metodických materiálech.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít