Harmonogram maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období budou konat v pondělí 4. září a v úterý 5. září 2023.

Datum konání

Čas začátku zkoušky

Didaktický test

Časový limit

4. září

12:00

český jazyk
a literatura

85 min.

5. září

8:30

matematika

135 min.

německý jazyk

110 min. (40 + 70 min.)

anglický jazyk

Čas konání zkoušek byl uveden na pozvánce k didaktickým testům, která byla předána v elektronické podobě ředitelem školy. Pozvánka v elektronické podobě je automaticky zasílána i žákům registrovaným na výsledkovém portálu žáka.

Profilové zkoušky se budou konat v období od 1. do 15. září 2023  v termínech stanovených ředitelem školy.

Profilová zkouška

Datum konání

Praktická zkouška pro obory Sociální činnost, Sociální činnost – dálková forma, Obchodní akademii, Podnikání

1. 9. 2023

Písemná zkouška z Českého jazyka

7. 9. 2023

Ústní zkouška obor Veterinářství

11. 9. 2023

Ústní zkouška obor Obchodní akademie

12. 9. 2023

Ústní zkouška obor Podnikání

12. 9. 2023

Ústní zkouška obor Sociální činnost

15. 9. 2023

Ústní zkouška Sociální činnost – dálková forma

15. 9. 2023

 

Orientační kalendář podzimního zkušebního období 2023

4.–6. září

Období konání didaktických testů ve společné části (podrobný časový harmonogram zkoušek stanovilo MŠMT v tzv. jednotném zkušebním schématu).

1.–20. září

Období konání zkoušek profilové části. Termíny zkoušek žáka určí ředitel školy.

do 10. září

Zpřístupnění výsledků didaktických testů řediteli školy (ředitel předá výsledky žákům následující pracovní den).

do 2 pracovních dnů od shromáždění všech výsledků žáka

Zpřístupnění maturitního vysvědčení žáka řediteli školy.

30. září

Nejzazší termín pro podání žádosti o přezkoumání didaktického testu.

10. října

Nejzazší termín pro podání žádosti o přezkoumání zkoušek profilové části.

Didaktické testy

Pravidla pro konání didaktických testů v podzimním zkušebním období jsou stejná jako v jarním zkušebním období.

ČASOVÝ LIMIT

Na didaktický test z českého jazyka a literatury je vyhrazeno 85 minut a na didaktický test z cizího jazyka celkem 110 minut. Časový limit na matematiku je 135 minut. Čas na řešení didaktického testu z matematiky rozšiřující je 150 minut.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen dle příslušné kategorie a skupiny, do které byli zařazeni školským poradenským zařízením. Konkrétní časové navýšení pro danou zkoušku je uvedeno v příloze 8 jednotného zkušebního schématu.

Hodnocení zkoušek

Výsledkem didaktického testu ve společné části je hodnocení „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti (ze zkoušky tedy nedostanete známku).

Kritéria hodnocení didaktických testů jsou stejná jako v jarním termínu. V případě češtiny a cizího jazyka je hranice úspěšnosti stanovena na 44 % (tzn. že je potřeba získat alespoň 22, resp. 42 bodů), u matematiky a matematiky rozšiřující pak na 33 % (pro úspěšné složení zkoušky stačí získat alespoň 17 bodů). Platná kritéria hodnocení, v nichž naleznete např. převod procentuálního vyjádření úspěšnosti na stupeň prospěchu, jsou k dispozici na webu maturitní zkoušky.

Podání omluvy

Pokud se k didaktickému testu nedostavíte, můžete omluvit svou nepřítomnost řediteli své kmenové školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, budete moci konat náhradní zkoušku v dalším zkušebním období.

Výsledky maturitní zkoušky

Zadání didaktických testů budou zveřejněna na maturita.cermat.cz vždy v den konání příslušné zkoušky.

Výsledky didaktických testů budou řediteli vaší kmenové školy zpřístupněny ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka do 10. září 2023, ředitel školy vám protokoly předá nejpozději následující pracovní den. Protokol bude obsahovat hodnocení vašich povinných i nepovinných zkoušek společné části MZ.  

Oficiální klíče správných řešení budou na maturita.cermat.cz zveřejněny v den zpřístupnění výsledků školám. Upozorňujeme, že klíče správných řešení uveřejněné dříve na jiných webových stránkách nejsou oficiální a mohou obsahovat podstatné chyby.

Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky vám oznámí předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém jste tuto zkoušku nebo její část konali. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky vám oznámí předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí vám jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Pokud v podzimním zkušebním období úspěšně vykonáte všechny povinné zkoušky společné
i profilové části, bude řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění vašich výsledků zpřístupněno vaše maturitní vysvědčení. O termínu předání vysvědčení rozhoduje ředitel školy.

Žádosti o přezkoumání zkoušky

Školský zákon vám umožňuje odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky formou podání písemné žádosti. Pokud máte pochybnosti o správnosti výsledku didaktického testu (či průběhu zkoušky), můžete podat žádost o přezkoumání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to nejpozději do 30. září 2023.

Žádosti o přezkoumání průběhu nebo výsledku profilových zkoušek lze zaslat místně příslušnému krajskému úřadu do 10. října 2023.

MŠMT, resp. krajský úřad vám zašlou vyrozumění nebo rozhodnutí ve věci žádosti do
30 dnů od jejího doručení
. Formuláře k podání žádosti naleznete na maturita.cermat.cz.

V souvislosti s přezkoumáním výsledku máte právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se maturitní zkoušky u ředitele školy, případně se můžete zaregistrovat na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím získáte protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů.

 

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít