Kritéria pro přijímání žáků k ubytování na domově mládeže

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže rozhoduje ředitel školy.
O umístění
rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelem školy na každý školní rok. Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka o neumístění do domova mládeže nejpozději do 30. června. Vnitřní předpis stanovuje pravidla k umísťování žáků k ubytování v domově mládeže, upřesňuje kritéria a závazné termíny pro přijetí přihlášek k ubytování.

Upřesnění kritérií pro umísťování žáků

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, budou přednostně umísťováni žáci na základě pořadníku sestaveného podle bodů dosažených s ohledem na vyhlášená kritéria.
Přihláška k umístění do domova mládeže se podává na každý školní rok samostatně, nevzniká nárok již ubytovaných žáků na ubytování v následujícím školním roce.

V případě uvolněné kapacity na domově mládeže budou neúspěšní žadatelé o tomto
neprodleně informováni, bude jim nabídnuto ubytování a to opět podle již vytvořeného pořadníku. Pokud počet přihlášek nepřesáhne lůžkovou kapacitu DM, nebude sestavováno pořadí dle bodovaných kritérií.

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení
 
do 31. května Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže
od 1. června  Zaevidování přihlášky a přidělení evidenčního čísla
do 8. června  Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
9. června  Vyhodnocení podkladů, rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti, zveřejněním na úřední desce a webových stránkách školy
do 15. června Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 30. června  Vydání rozhodnutí k ubytování a písemné vyrozumění zákonnému
zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi o neumístění do domova
mládeže


Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách www.stredni-skola-frydlant.cz
a současně na úřední desce, která je umístěna na vstupních dveřích do budovy školy na adrese Bělíkova 1387, Frýdlant. Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.
Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.stredni-skola-frydlant.cz/domov-mladeze/ 

Přihláška do DM

Kritéria přijímacího řízení
do DM

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít