Ekologická olympiáda – krajské kolo ☘️
Ve dnech 19. a 20. dubna se konalo krajské kolo Ekologické olympiády, které prověřilo znalosti a dovednosti žáků z celého Libereckého kraje. Tříčlenné smíšené týmy se utkaly v náročných disciplínách, aby předvedly své hluboké pochopení problematiky životního prostředí a ochrany přírody.
Naši žáci obsadili čtvrté a páté místo! Své znalosti prezentovali před odbornou porotou složenou z pracovníků AOPK, Lesů ČR a krajského úřadu Libereckého kraje. Jejich prezentace prokázala nejen rozsáhlé znalosti, ale i kritické myšlení a schopnost řešit komplexní enviromentální problémy.
Za tímto úspěchem stojí nejen píle a talent žáků, ale i obětavá práce jejich pedagogů. Učitelka odborných předmětů Jana Šolcová Maglenová a učitel odborných předmětů Jaromír Kvasnička vedli žáky a pomohli jim rozvinout jejich zájem o ekologii a ochranu životního prostředí.
Říká se: „Sláva vítězům a čest poraženým“. V tomto případě ale můžeme s jistotou říci, že sláva a čest patří všem zúčastněným. Všichni žáci, kteří se do olympiády zapojili, ukázali, že jim záleží na ochraně životního prostředí a že jsou připraveni se aktivně zasazovat o jeho zlepšení.

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This