Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích a v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuji Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 

Studijní obory

Nástavbové studium

Učební obory E, H

Společná ustanovení

Uchazeč může podat přihlášku celkem na tři školy, přičemž pořadí škol na přihlášce určuje jejich prioritu. Přihlášku ke studiu je potřeba podat v termínu 1. 2. – 20. 2. 2024 jedním z předepsaných způsobů:
a) elektronicky prostřednictvím informačního systému DIPSY
b) hybridně prostřednictvím výpisu ze systému DIPSY

c) písemně prostřednictvím tiskopisu

Systém DIPSY přidělí uchazečům registrační číslo a 1. 3. 2024 určí uchazečům místa konání přijímací zkoušky. Na oba termíny může být určena jedna škola.
Nejpozději 14 dní před konáním zkoušky obdrží uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce, v níž bude uvedené přidělené registrační číslo a podrobnosti konání přijímací zkoušky.

Dne 15. května 2024 budou v informačním systému DIPSY zpřístupněny výsledky přijímacích zkoušek. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn také na webových stránkách školy (www.stredni-skola-frydlant.cz) a na vývěstce u vstupních dveří.

Osoby, na něž se vztahuje §1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, mají na základě žádosti a doložení dokladu o dočasné ochraně připojených k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Proti rozhodnutí ředitele školy může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel školy   

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít